Raziskava EF

Raziskava EF: Prihodnost danes: Priložnost in izzivi e-poslovanja v svetu in v Sloveniji

Letošnja raziskava bo namenjena predstavitvi e-trgovine v svetu in Sloveniji. Snovalci raziskave bodo predstavili nova spoznanja, ki jih bo mogoče s pridom uporabiti tudi v praksi.

Vodje raziskave: Polona Domadenik, Matjaž Koman, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Leave a Reply